Štúdio región 06 - Sidlisko kde sa bielilo pradlo a chovala hydina