RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zimu poslali preč

Zimu poslali preč

Podľa starých Slovanov je symbolom zimy a smrti Morena. Jej vláda končí vynesením z chotára. V prievidzských Necpaloch sa tejto úlohy chopili deti a žiaci Základnej školy s materskou školou Malonecpalská spolu s členmi Denného centra Necpaly. Slamenú figurínu oblečenú v ženských šatách a upevnenú na drevenej palici priniesli k miestnemu potoku, zapálili a hodili do vody. Naša kamera bola pri tom.

Rúbanisko na Kňazovom vrchu

Rúbanisko na Kňazovom vrchu

Ak ste sa narodili medzi kopcami, na rovinu si zvyknete veľmi ťažko. Jednoducho potrebujete zdvihnúť hlavu a oprieť pohľad o kopce.

Ponožková výzva

Ponožková výzva

21.marec nie je len prvým jarným dňom. Je aj Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na oslavu ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

Zlomená tabuľka

Zlomená tabuľka

Koncom minulého týždňa rozmiestnila spoločnosť Hater Handlová informačné tabuľky, ktorými označila 26 lokalít v meste, na ktoré môžu obyvatelia mesta ukladať konáre zo svojich záhrad. Tabuľka na Mostnej ulici nevydržala ani pár dní. Pracovníci Hateru ju už síce vymenili, ale takúto predstavu o spolupráci s občanmi pri kompostovaní určite nemali. Žiadajú preto obyvateľov mesta, aby neničili označenia miest zberu opílených konárov a aby na určené plochy nedávali iný odpad.

Vyhoveli futbalovému klubu

Vyhoveli futbalovému klubu

Na jeseň minulého roka začala dlhoočakávaná rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi. Práce mali byť ukončené do začiatku jarnej sezóny, ale nestalo sa tak. Napriek tomu prvý zápas jarného kola  prievidzskí futbalisti odohrali na domácom trávniku.  Reakcie fanúšikov nenechali na seba dlho čakať.

Učitelia pre Slovensko

Učitelia pre Slovensko

Viac ako 30 percent slovenských detí končí základné školy ako funkčne negramotné. Nevedia čítať s porozumením a nemajú základné finančné znalosti. Nezisková organizácia Teach for Slovakia sa tento problém snaží riešiť.

Kolónia pod drobnohľadom

Kolónia pod drobnohľadom

Koncom septembra minulého roka sme boli nakrúcať v baníckej kolónii v Handlovej. Obyvatelia sa sťažovali na sústavné rušenie nočného kľudu. Oslavy s hlasnou hudbou až do raňajších hodín na nejaký čas ustali aj vďaka príchodu jesene a zimy. Vonku sa však opäť oteplieva.

Farebný týždeň zdravia

Farebný týždeň zdravia

Jedáleň Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej motivuje svojich stravníkov k zdravému životnému štýlu. Uplynulý týždeň zorganizovala Farebný týždeň zdravia.

Zápis do školy

Zápis do školy

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl zriadených mestom Prievidza na školský rok 2019/2020 určila samospráva v zmysle platnej legislatívy na 24. apríla 2019. Rodičia môžu v tento deň svoje deti zapísať v čase o 8 do 17 hodiny v priestoroch jednotlivých základných škôl. Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa. Nevyhnutná je tiež prítomnosť dieťaťa pri zápise. Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku.

Dvere do sveta otvorené

Dvere do sveta otvorené

V utorok 19.marca bolo na prievidzskom letisku celé vedenie firmy Brose. Cesta z Nemecka im tentokrát netrvala ani hodinu.

 • Zimu poslali preč

  Zimu poslali preč

  piatok, 22. marec 2019, 10:38
 • Rúbanisko na Kňazovom vrchu

  Rúbanisko na Kňazovom vrchu

  štvrtok, 21. marec 2019, 13:45
 • Ponožková výzva

  Ponožková výzva

  štvrtok, 21. marec 2019, 13:40
 • Zlomená tabuľka

  Zlomená tabuľka

  štvrtok, 21. marec 2019, 12:09
 • Vyhoveli futbalovému klubu

  Vyhoveli futbalovému klubu

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:58
 • Učitelia pre Slovensko

  Učitelia pre Slovensko

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:44
 • Kolónia pod drobnohľadom

  Kolónia pod drobnohľadom

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:41
 • Farebný týždeň zdravia

  Farebný týždeň zdravia

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:38
 • Zápis do školy

  Zápis do školy

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:29
 • Dvere do sveta otvorené

  Dvere do sveta otvorené

  štvrtok, 21. marec 2019, 09:50

Zneužívanie seniorov - čoraz väčší problém

mosurLegislatíva a predchádzanie rastúcemu trendu zneužívania starších ľudí bolo hlavnou témou rokovania Parlamentu seniorov. Zástupcovia klubov seniorov z celého Slovenska sa stretli 18. až 20. marca v Bojniciach. Stretnutie zorganizovala nezisková organizácia Fórum pre pomoc starším.

Čítať ďalej...

Štrompachovci zanechali v Prievidzi výraznú stopu

strompachovciVýtvarný odbor v dnešnej Základnej umeleckej škole Ladislava Stančeka v Prievidzi vznikol pred 50. rokmi. Jeho založenie je výsledkom snahy manželov Štrompachovcov, ktorí v tom čase žili a tvorili v Prievidzi. Tvorbu celej tejto významnej umeleckej rodiny zachytáva výstava Štrompachovci – sága rodu výtvarníkov. Verejnosti je sprístupnená v priestoroch mestskej galérie Art point.

Čítať ďalej...

Prievidza plánuje rozsiahlu obnovu ciest

Planovane opravy ciestPrievidzská radnica sa v tomto roku plánuje pustiť do rozsiahlejších opráv a obnovy miestnych ciest a chodníkov. Na tieto účely preinvestuje 800 000 Eur. Vychádza pritom z havarijného stavu väčšiny miestnych komunikácií. Ich rekonštrukciu považuje v tomto období za najväčšiu prioritu.

Čítať ďalej...

Budujú sa vodozádržné chodníky

 

Vodozadrzne chodnikyV tomto mesiaci začala druhá fáza budovania chodníkov v rámci projektu vodozádržných opatrení. Upravujú sa chodníky na Ulici Clementisa a Ulici Rázusa v Prievidzi. Ich rekonštrukcia bude stáť takmer 41 500 Eur. Oba sú v dĺžke 321 metrov. Peniaze na tieto práce získalo mesto z úradu vlády cez program vodozádržných opatrení. Prostredníctvom tohto programu už boli na jeseň minulého roka opravené chodníky na Hviezdoslavovej ulici, na Mierovom námestí a na sídlisku Žabník.

 

Čistenie kanalizačných vpustí je dôležité

vpusteMesto Prievidza má 3500 kanalizačných vpustí. Vlani sa do ich intenzívneho čistenia pustila mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza. Jej pracovníci vyčistili 3300 vpustí. Mesto to stálo 44 000 Eur.

Čítať ďalej...

Budovanie obchvatu pokračuje

obchvatPrípravy výstavby toľko skloňovaného obchvatu Prievidze budú môcť opäť pokračovať. Obvodný úrad v Trenčíne zamietol odvolanie Bojníc k územnému rozhodnutiu na stavbu II. etapy, 1. stavby obchvatu. Potvrdil tým rozhodnutie prvostupňového orgánu. Investor chce s výstavbou začať v novembri 2014. Na stretnutí s novinármi o tom informovala primátorka Prievidze.

Čítať ďalej...

Prvý úspech petície za R2

PETICIA R2Začiatkom februára tohto roka odštartovala primátorka Prievidze spolu s 21 poslancami mestského zastupiteľstva petíciu za urýchlené vybudovanie rýchlostnej komunikácie R2.  Po viac ako mesiaci jej trvania sa dostavil prvý úspech.

Čítať ďalej...

Korčuľovanie na zimnom štadióne končí

korculovanieMarcové víkendy môže ešte verejnosť využiť na verejné korčuľovanie na Zimnom štadióne v Prievidzi. Výnimkou je však posledný marcový víkend , kedy sú na štadióne naplánované športové stretnutia. Korčuľovanie pre verejnosť končí 31. marca, kedy bude ukončená prevádzka ľadovej plochy. Verejnosť sa bude môcť opäť korčuľovať na zimnom štadióne až na jeseň.

Opravy výtlkov pokračujú podľa plánu

Kontrolny den SMMPV plánovaných kontrolách mestských príspevkových organizácií primátorka Prievidze pokračuje. 12. marca bol kontrolný deň v spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza. Predmetom záujmu bol najmä  stav miestnych komunikácií po zimných mesiacoch a ich údržba.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia priniesla komfortnejšie služby

senioriZariadenie pre seniorov v Bojniciach prešlo vlani kompletnou rekonštrukciou. Prerobené priestory, vymenené okná, zateplená fasáda objektu a nová strecha  prispeli k skvalitneniu služieb pre klientov. Na financovanie celkovej obnovy tohto zariadenia získali Bojničania peniaze z eurofondov.

Čítať ďalej...

Senior linka môže zachrániť život

senior linkaKoncom minulého roka dostalo Fórum pre pomoc starším – národná sieť ocenenie Sociálny čin roka. Z rúk ministra práce, sociálnych vecí a rodiny  Jána Richtera si ho prevzala prezidentka organizácie Ľubica Gálisová. Ocenenie dostalo Fórum za prínos Senior linky k zlepšeniu života starších ľudí.

Čítať ďalej...

Platenie daní

Mestky urad PDV prvej polovici mesiaca apríl 2013 budú zamestnanci Mestského úradu v Prievidzi doručovať priamo do domácností rozhodnutia o vyrubení dane na rok 2013. Týkať sa budú dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Príjmy z uvedených daní a poplatkov sú dôležitým zdrojom mesta a používajú sa na plnenie základných úloh samosprávy. Prievidzská radnica eviduje vysoký počet dlžníkov na dianiach, ktorí nereagujú ani na výzvy. Preto mesto dlžné sumy vymáha exekučným konaním.

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/http://www.lehotapodvtacnikom.sk/www.hbp.skwww.integruj.sk digi2