RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Odišiel gentleman

Odišiel gentleman

Niektorým správam len ťažko uveriť... V sobotu 28. marca mal 60 a o dva dni neskôr opustil náš časopriestor. 30. marca 2020 nás náhle opustil bývalý primátor Bojníc Vladislav Oravec.

Tlačiarne v nepretržitej prevádzke

Tlačiarne v nepretržitej prevádzke

Aj handlovská firma Blueticket zareagovala na situáciu a začala vyrábať ochranné štíty.

Handlovská linka podpory

Handlovská linka podpory

Handlovská samospráva spúšťa od piatka 3. apríla podpornú linku. Fungovať bude dva dni v týždni.

S.O.S. modlitba

S.O.S. modlitba

Cítite sa osamelo, máte strach o svojich blízkych? Pomohla by vám duchovná útecha?

Začali zbierať konáre

Začali zbierať konáre

Zberný dvor v Handlovej je opäť otvorený.  Okrem toho majú  Handlovčania stále možnosť vynášať odpad po upratovaní do veľkoobjemných kontajnerov. Začal sa aj zber konárov.

Počkajte na rozhodnutie

Počkajte na rozhodnutie

Samospráva má v čase karantény kvôli Corona vírusu sťažené podmienky aj čo sa týka roznášania rozhodnutí o výmere mestských daní.

Koronavírus a domáci miláčikovia

Koronavírus a domáci miláčikovia

Je koronavírus prenosný z človeka na zviera a naopak? Môžeme sa napríklad nakaziť od nášho psíka, s ktorým chodíme pravidelne von? Aké máme urobiť opatrenia? Tieto otázky si v súčasnej dobe často kladú majitelia domácich miláčikov. Odpovede na ne nám poskytla veterinárna lekárka Martina Altoffová  z Veterinárnej praxe Ejmi Bojnice.

Príspevok dostanú na účet

Príspevok dostanú na účet

Mesto Handlová upravilo minulý týždeň smernicu, ktorá sa týka príspevku pri narodení dieťaťa.

Otvorili viac predajní

Otvorili viac predajní

Od pondelka 30. marca môžu byť otvorené aj iné predajne ako potraviny, lekárne a drogérie.

Spojili sa, aby pomohli

Spojili sa, aby pomohli

Výzva Pomôžte zdravotníkom na hornej Nitre spojila skupinu prevažne mladých ľudí. Zbierajú peniaze na výrobu ochranných štítov pre zdravotníkov. Tie následne vyrábajú.

 • Odišiel gentleman

  Odišiel gentleman

  piatok, 03. apríl 2020, 13:01
 • Tlačiarne v nepretržitej prevádzke

  Tlačiarne v nepretržitej prevádzke

  piatok, 03. apríl 2020, 12:01
 • Handlovská linka podpory

  Handlovská linka podpory

  piatok, 03. apríl 2020, 11:52
 • S.O.S. modlitba

  S.O.S. modlitba

  piatok, 03. apríl 2020, 09:30
 • Začali zbierať konáre

  Začali zbierať konáre

  štvrtok, 02. apríl 2020, 19:44
 • Počkajte na rozhodnutie

  Počkajte na rozhodnutie

  štvrtok, 02. apríl 2020, 17:24
 • Koronavírus a domáci miláčikovia

  Koronavírus a domáci miláčikovia

  štvrtok, 02. apríl 2020, 13:37
 • Príspevok dostanú na účet

  Príspevok dostanú na účet

  štvrtok, 02. apríl 2020, 13:28
 • Otvorili viac predajní

  Otvorili viac predajní

  štvrtok, 02. apríl 2020, 13:24
 • Spojili sa, aby pomohli

  Spojili sa, aby pomohli

  štvrtok, 02. apríl 2020, 13:04

Deň Prievidze

Den PrievidzeOslavy Svetového dňa cestovného ruchu boli tento rok aj v Prievidzi. Patrilo k nim aj ocenenie ľudí, ktorí v našom regióne rozvoju cestovného ruchu pomáhajú.

Svetový deň Cestovného ruchu Prievidza – ocenení

Pani Helena Dadíková
je osobnosť, ktorej profesný život sa dá vyjadriť ako symbióza kultúry a cestovného ruchu. V krátkosti sa nedajú vymenovať všetky jej aktivity, ktoré doteraz vykonala v meste Prievidza, uvediem len niektoré. Dlho bola aktívnou hudobníčkou – hrala na klavíri, spievala v skupine Golem atď. Od roku 1996 vykonávala 16 rokov funkciu riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Bojniciach. Tu sa naplno prejavil jej vzťah k umeniu a jej organizačné schopnosti. Činnosť MsKS doviedla na vysokú úroveň. Už v tom období podporovala činnosť Regionálneho združenia cestovného ruchu Horná Nitra a vytvorenie turisticko-informačnej kancelárie v Bojniciach. Od roku 1998 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, v súčasnosti je predsedníčkou Komisie školstva a kultúry. Z titulu funkcie poslankyne zastupuje Prievidzu vo vedení Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra – Bojnice od r. 2012, teda od jej vzniku. V roku 2015 bola predsedníčkou Predstavenstva OOCR a v súčasnosti je podpredsedníčkou dozornej rady. Pri všetkých aktivitách, ktoré Helena Dadíková zabezpečuje pre mesto Prievidza, organizácie mesta i pre OOCR sa prejavujú jej organizačné a riadiace schopnosti, hlboká znalosť mesta, ľudí, umeleckých súborov.

Pani Irena Balážová, pracovníčka destinačného manažmentu OOCR RHNB
V oblasti cestovného ruchu začala pracovať v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra v roku 2003, kde zabezpečovala všetky administratívne činnosti ako aj ekonomiku organizácie. Od začiatku sa prejavovala jej kreativita, nápady a výborné organizačné schopnosti. Keď sa v marci 2012 RZCRHN pretransfomovalo na oblastnú organizáciu cestovného ruchu Región HORNÁ NITRA-BOJNICE, pokračovala v činnosti ako pracovníčka manažmentu a vďaka svojej dôslednej práci, znalosti legislatívy sa podieľala na tvorbe kľúčových dokumentov, tvorbe projektov a ich realizácii. Je jednou z opôr oblastnej organizácie dodnes i ako jej členka. Zúčastňuje sa priamo na jej aktivitách, napr. na veľtrhoch cestovného ruchu a podieľa sa na zabezpečovaní všetkých akcií, ktoré OOCR RHNB realizovala od svojho vzniku až dodnes.

Pani Dana Horná, riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska Prievidza
Mgr. Horná pôsobí v Prievidzi v oblasti kultúry a propagácie. Absolvovala Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, učila hudobnú výchovu a neskôr vďaka svojim schopnostiam prešla do mediálnej sféry. Stala sa riaditeľkou rádia Beta a HIT FM a pôsobila aj ako moderátorka v TV a v rozhlase. Popri tom organizovala a moderovala rôzne podujatia a obrady. V roku 2005 začal z jej iniciatívy a pod jej vedením vychádzať časopis Prestíž s podtitulom Regionálny mesačník Hornej Nitry. Od roku 2007 vykonávala funkciu riaditeľky Kultúrneho centra v Novákoch, od roku 2014 je riaditeľkou KaSS Prievidza. KaSS organizuje v meste veľké množstvo kultúrnych podujatí. Pod vedením pani Dany Hornej sa činnosť tejto inštitúcie v Prievidzi veľmi zefektívnila. KaSS býva aj spoluorganizátorom mnohých akcií, na ktorých zabezpečuje na stále vyššej profesionálnej úrovni technické záležitosti ako ozvučenie, osvetlenie, zariadenie pódií, zariadenie priestorov pre divákov, propagáciu, grafické návrhy, tlač a výlep plagátov, moderovanie atď. Tu sa prejavujú organizačné a manažérske schopnosti Dany Hornej, jej vysoké pracovné nasadenie, jej cit pre jednotlivé podujatia i celkové dianie v Prievidzi. Toto sa premieta do aj do aktivít v oblasti cestovného ruchu, ktorých v meste pribúda a v ktorých je KaSS hlavným spoluorganizátorom.

Mirety Dian a Jaroslav Dian ocenení za projekt Zelený bicykel
Myšlienka založenia systému zdieľaných bicyklov na Slovensku sa zrodila v ich hlavách v decembri 2015. Zahraničný systém bol pre slovenské mestá cenovo nedostupný, preto sa rozhodli hľadať vlastné riešenie. Svoj sen pretavili do reality a v júli 2016 si občania pilotného mesta Prievidza mohli po prvýkrát nasadnúť na Zelené bicykle.
Nad projektom strávili tisícky hodín. Výsledky ich aktivít sú viditeľné v Prievidzi a Prievidza je jedným z mála miest v SR, kde systém zdieľaných bicyklov funguje. Stojany zelených bicyklov už rozšírili aj do Bojníc.
Cieľom bratov Dianovcov je, aby každým novým zapojeným cyklistom pretvárali svet k lepšiemu. Prispievajú k pestovaniu zdravého životného štýlu a prinášajú ľuďom alternatívny spôsob prepravy potrebný pre obyvateľov mesta a aj pre návštevníkov - turistov. Projektom Zelený bicykel obohatili infraštruktúru mesta o dôležitý prvok.

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Prievidzi
Základy tejto školy pod názvom Učňovská škola boli položené pred 100 rokmi – v roku 1919. Odvtedy sa škola postupne zväčšovala. Významným medzníkom bol školský rok 1964 / 1965, kedy dostala novú účelovo postavenú budovu a žiaci študovali v 19-tich učebných odboroch: strojný zámočník, stavebný zámočník, klampiar,
automechanik, elektromontér rozvodových zariadení, prevádzkový elektromontér, murár,
inštalatér, maliar - natierač, stolár, dámska krajčírka, predavač rozličného tovaru, predavač
potravinárskeho tovaru, predavač priemyselného tovaru, kuchár, čašník, holič, kaderník.
V roku 1981/82 sa Stredné odborné učilište rozdelilo na dve školy: Stredné odborné učilište strojárske a Stredné odborné učilište zamerané na obchod a služby. V roku 2009 dostala škola názov pod akým ju poznáme dnes – Stredná odborná škola obchodu a služieb.

V súčasnosti môžu žiaci študovať v 3-ročných a 4-ročných učebných odboroch a v 5-ročnej hotelovej akadémii. Škola zriadila aj nadstavbové odbory, kde sa dá študovať dennou alebo diaľkovou formou.
Sú tu odbory napr. mäsiar, pekár, cukrár, pracovník v potravinárstve, biochemik - mliekarenská výroba, kuchár, kaderník, obchod a podnikanie, kozmetička a vizážistka, kaderník – vizážista, obchodný pracovník, čašník, servírka, kuchár, odevný dizajn, manažment regionálneho cestovného ruchu a ďalšie.
Sú to teda odbory, ktoré majú obrovský dosah na náš bežný život, na to, aká je úroveň zamestnancov v službách v obchodoch, reštauráciách, kaderníctvach, hoteloch a aj v cestovnom ruchu, do ktorého sa toto všetko premieta. Môžeme konštatovať, že SOŠOaS v Prievidzi, naša Kalina, je jednou z najväčších škôl svojho druhu na Slovensku a svoje poslanie pri vzdelávaní zamestancov pre oblasť služieb si plní vynikajúco. Jej žiaci sú často neodmysliteľnou súčasťou veľkých podujatí v Prievidzi a v okolí, zúčastňujú sa na rôznych súťažiach napr. barmanov a baristov atď. Mnohí z nich pokračujú v štúdiu zameranom práve na cestovný ruch.
Škola organizuje rôzne podujatia ako napr. známe Gastrodni, Žiacku konferenciu cestovného ruchu, celoslovenskú baristickú súťaž Prievidzský rytier čiernej dámy a jej žiaci sa zapájajú do medzinárodných gastronomických súťaží, čím reprezentujú nielen školu, ale aj Prievidzu a Slovenskú republiku. Z týchto dôvodov je škola, jej pedagógovia, študenti a absolventi veľkým prínosom pre cestovný ruch a zaslúžia si ocenenie.

Dnes je 5. apríl a meniny oslavuje Miroslava


RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/http://www.lehotapodvtacnikom.sk/www.hbp.skwww.integruj.sk digi2