RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Rúbanisko na Kňazovom vrchu

Rúbanisko na Kňazovom vrchu

Ak ste sa narodili medzi kopcami, na rovinu si zvyknete veľmi ťažko. Jednoducho potrebujete zdvihnúť hlavu a oprieť pohľad o kopce.

Ponožková výzva

Ponožková výzva

21.marec nie je len prvým jarným dňom. Je aj Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na oslavu ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

Zlomená tabuľka

Zlomená tabuľka

Koncom minulého týždňa rozmiestnila spoločnosť Hater Handlová informačné tabuľky, ktorými označila 26 lokalít v meste, na ktoré môžu obyvatelia mesta ukladať konáre zo svojich záhrad. Tabuľka na Mostnej ulici nevydržala ani pár dní. Pracovníci Hateru ju už síce vymenili, ale takúto predstavu o spolupráci s občanmi pri kompostovaní určite nemali. Žiadajú preto obyvateľov mesta, aby neničili označenia miest zberu opílených konárov a aby na určené plochy nedávali iný odpad.

Vyhoveli futbalovému klubu

Vyhoveli futbalovému klubu

Na jeseň minulého roka začala dlhoočakávaná rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi. Práce mali byť ukončené do začiatku jarnej sezóny, ale nestalo sa tak. Napriek tomu prvý zápas jarného kola  prievidzskí futbalisti odohrali na domácom trávniku.  Reakcie fanúšikov nenechali na seba dlho čakať.

Učitelia pre Slovensko

Učitelia pre Slovensko

Viac ako 30 percent slovenských detí končí základné školy ako funkčne negramotné. Nevedia čítať s porozumením a nemajú základné finančné znalosti. Nezisková organizácia Teach for Slovakia sa tento problém snaží riešiť.

Kolónia pod drobnohľadom

Kolónia pod drobnohľadom

Koncom septembra minulého roka sme boli nakrúcať v baníckej kolónii v Handlovej. Obyvatelia sa sťažovali na sústavné rušenie nočného kľudu. Oslavy s hlasnou hudbou až do raňajších hodín na nejaký čas ustali aj vďaka príchodu jesene a zimy. Vonku sa však opäť oteplieva.

Farebný týždeň zdravia

Farebný týždeň zdravia

Jedáleň Základnej školy na Školskej ulici v Handlovej motivuje svojich stravníkov k zdravému životnému štýlu. Uplynulý týždeň zorganizovala Farebný týždeň zdravia.

Zápis do školy

Zápis do školy

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl zriadených mestom Prievidza na školský rok 2019/2020 určila samospráva v zmysle platnej legislatívy na 24. apríla 2019. Rodičia môžu v tento deň svoje deti zapísať v čase o 8 do 17 hodiny v priestoroch jednotlivých základných škôl. Na zápis je potrebné priniesť: občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa. Nevyhnutná je tiež prítomnosť dieťaťa pri zápise. Rodičia alebo zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dieťa, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok veku.

Dvere do sveta otvorené

Dvere do sveta otvorené

V utorok 19.marca bolo na prievidzskom letisku celé vedenie firmy Brose. Cesta z Nemecka im tentokrát netrvala ani hodinu.

Budú verejné diskusie

Budú verejné diskusie

V polovici marca bolo v Trenčíne pracovné stretnutie k odpočtu príprav Akčného plánu transformácie hornej Nitry. Dozvedeli sme sa, že v apríli by sa s jeho znením mohla oboznámiť verejnosť a priestor bude aj na jeho pripomienkovanie.

 • Rúbanisko na Kňazovom vrchu

  Rúbanisko na Kňazovom vrchu

  štvrtok, 21. marec 2019, 13:45
 • Ponožková výzva

  Ponožková výzva

  štvrtok, 21. marec 2019, 13:40
 • Zlomená tabuľka

  Zlomená tabuľka

  štvrtok, 21. marec 2019, 12:09
 • Vyhoveli futbalovému klubu

  Vyhoveli futbalovému klubu

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:58
 • Učitelia pre Slovensko

  Učitelia pre Slovensko

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:44
 • Kolónia pod drobnohľadom

  Kolónia pod drobnohľadom

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:41
 • Farebný týždeň zdravia

  Farebný týždeň zdravia

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:38
 • Zápis do školy

  Zápis do školy

  štvrtok, 21. marec 2019, 11:29
 • Dvere do sveta otvorené

  Dvere do sveta otvorené

  štvrtok, 21. marec 2019, 09:50
 • Budú verejné diskusie

  Budú verejné diskusie

  streda, 20. marec 2019, 12:21

Pribudlo 21 anjelov

Prievidzský anjel 2018Vo štvrtok 3. mája mesto Prievidza oceňovalo svoje osobnosti. Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho  obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii,  obohatili ľudské  poznanie  vynikajúcimi  tvorivými  výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov. 

Pavel BÁTORA popri svojom povolaní, chovateľských, farských a  rodinných povinnostiach, keďže s manželkou vychovali a ešte vychovávajú päť detí, dbá už niekoľko rokov o dominantu Necpál – kaplnku Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Stará sa o údržbu, čistotu aktívne sa podieľal na jej obnove v roku 2014. Pri úmrtí občanov z Necpál v nej dvakrát denne zvoní odo dňa úmrtia až do dňa pohrebu. Pred necpalskými hodmi vždy zabezpečí výzdobu kaplnky i jej okolia. Aktívne sa zúčastnil opravy Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri necpalskom cintoríne pri príležitosti 200. výročia od jej postavenia. Patrí medzi najaktívnejších organizátorov rôznych podujatí v Necpaloch. Preto Občianske združenie FanNecpaly navrhlo udeliť Prievidzského anjela Pavlovi Bátorovi za verejno – prospešnú činnosť, aktívny prístup a pomoc pri organizovaní  podujatí na sídlisku Necpaly.
Mgr. Martin Čičmanec, mladý tvorca efektov na hollywoodskych filmoch pracuje v Prahe vo firme, ktorá je najväčšou stredoeurópskou firmou zaoberajúcou sa post produkciou filmov, seriálov a reklám. Talentovaný a mimoriadne invenčný človek svojim menom a náročnou prácou prezentuje vo svete nielen firmu, v ktorej rád pracuje, ale aj to, odkiaľ pochádza. Z mesta Prievidza na Slovensku. Tento úspešný a ambiciózny človek pracoval okrem iného aj na celovečernom filme Blade Runner 2049, ktorý získal v tomto roku Oscara za vizuálne efekty. Mgr. Martin ČIČMANEC prevzal ocenenie za šírenie dobrého mena mesta Prievidza vo svete zahraničného filmu.
3) Režisérka, autorka, performerka a herečka Sláva Daubnerová je v slovenskom i českom divadelnom kontexte známa predovšetkým tvorbou dramatických kompozícií, ktoré oscilujú medzi súčasným moderným divadlom a performanciou. V sieti súčasných slovenských režisérok a režisérov zaujíma osobité miesto vďaka špecifickej divadelnej poetike, jasne vyhranenej výpovedi, scénickej podobe i permanentnému experimentu.  Je držiteľkou rôznych ocenení – opakovane Dosiek i ceny Literárneho fondu. Je absolventkou prievidzského gymnázia, vyštudovala kulturológiu na Komenského univerzite v Bratislave a absolvovala doktorandské štúdium na Katedre divadelnej vedy Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Sláva DAUBNEROVÁ prevzala ocennenie za šírenie dobrého mena mesta Prievidza v divadelnej oblasti na Slovensku aj v zahraničí.

Najstabilnejším detským kolektívom z oblasti folklóru na hornej Nitre je určite Detský folklórny súbor Malý Vtáčnik. Jeho vynikajúce výkony, pôsobivé scénické programy, nápaditosť v spracovaných témach, či originálne choreografie dosahujú profesionálnu úroveň. Svojím novým pohľadom na detské scénické spracovanie ľudového tanca, hier, povestí a zvykoslovia výrazne ovplyvnil prácu mnohých súborov na Slovensku. Spontánnosť, vtipnosť a dynamika sú jeho hlavnými znakmi. Choreografia Kordovníci z Čavoja otvorila v roku 1985 súboru cestu až na celoslovenskú súťaž do Prešova. Od tohto roku sa kolektív pravidelne pretancoval na najvyššie súťaže a získal niekoľko hlavných cien a laureátov festivalu na Slovensku aj v zahraničí - Poľsku, Česku a Bulharsku. Vďaka kvalite a úspechom sa súbor dostáva na festivaly ako sú Východná, Detva, Likavka, Dulovce, Hrušov, Červeník, Veľká Lehota, Myjava, Zvolen, Hriňová, Zuberec. Úspešne sa predstavil i na zahraničných festivaloch v Poľsku, Bulharsku, Nemecku, Kanade, Chorvátsku, Macedónii, Srbsku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku a v Česku. Súbor premiéroval už 4 vlastné hudobné rozprávky O statočnom Ďurkovi a princeznej Terezke, O troch princeznách, O šípkovej Ruženke a Sedem zhavranených bratov. Súbor má okrem tanečnej zložky aj ľudovú hudbu, ktorú od jej založenia viedol Dano Kubizna a od roku 2003 ju vedie Ján Strmenský. Detský folklórny súbor MALÝ VTÁČNIK – dostáva Prievidzského anjela za systematickú prácu v oblasti ľudového folklóru, unikátne spracovanie tém rodinného, ročného i pracovného zvykoslovia najmä z oblasti hornej Nitry. Cenu prevzal Ján Strmenský, vedúci hudobnej zložky súboru.
Prvou hudobnou kresťanskou formáciou, ktorá bude účinkovať na najväčšom hudobnom festivale v rámci Slovenska na POHODE 2018, je práve prievidzská hudobná skupina HEARTBEAT . Vlani vydala kapela svoje II. CD pod názvom »KAM MA ZAVOLÁ«. Prievidzského anjela si toto mládežnícke hudobné zoskupenie, ktoré pôsobí pri spoločenstve PIAR, vyslúžilo za šírenie dobrého mena mesta Prievidza a systematickú prácu s mládežou v oblasti hudobnej tvorby. Cenu prevzala Jana Palajová – líderka súboru.
Jitka HEJTMÁNKOVÁ precvičuje aerobik v Športovej hale v Prievidzi už 40 rokov. Združila okolo seba kolektív žien, s ktorými nacvičuje pódiové skladby, pod ktoré sa podpísala aj ako autorka. V spolupráci so zápasníckym klubom ženy pod jej vedením reprezentovali mesto Prievidza na súťažiach na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Nemecku, Rakúsku. V roku 2013 sa stala členkou Olympijského klubu Prievidza a vznikol Klub Olympia pri Olympijskom klube Prievidza. Za účasť na prehliadkach pódiových skladieb na Slovensku, v Čechách, Švajčiarsku, Nemecku, Slovinsku, gymnoestrádach v Švajčiarsku, Nemecku a Fínsku získala mnoho ocenení. Jitka HEJTMÁNKOVÁ prevzala Prievidzského anjela za dlhoročnú aktívnu činnosť v telovýchovnej oblasti a pódiových tancoch a šírenie dobrého mena mesta Prievidza na Slovensku a v zahraničí.

Vedúca záujmového útvaru Centra voľného času v Prievidzi – umelecká vedúca detského Folklórneho súboru Malý Vtáčnik Mgr. Elvíra Hrbíkova založila v Prievidzi v roku 1977 pri Dome pionierov a mládeže detský folklórny súbor. Súbor dnes pracuje pri Centre voľného času v Prievidzi.
Vo svojej činnosti sa zamerala na zbieranie a spracovávanie folklórneho materiálu z hornej Nitry, ktorý využila pri práci s deťmi. Najväčšiu inšpiráciu nachádzala v domácich folklórnych skupinách – v ich piesňach, zvykosloví, v slovesnosti a v krojovom vybavení. Autorsky sa ako choreografka a umelecká vedúca podpísala pod niekoľko desiatok unikátnych choreografií. Od Prievidzského jarmoku po Nabíjanie kapusty, získala v roku 2017 Cenu Klimenta Ondrejku. Prievidzského anjela prevzala Eliška Hrbíková za osobitný prínos pri zachovávaní tradícií hornej Nitry a za mimoriadne úspešnú 40 ročnú prácu s detským folklórnym súborom Malý Vtáčnik.
Viac ako 80 ročný Miroslav CHRENKO je podľa susedov a obyvateľov z Dlhej ulice skutočným anjelom. Pôvodne pracoval v Chemických závodoch v Novákoch. Pokiaľ vládal, takmer 20 rokov sa staral o čistotu medzi Dlhou ulicou a Nábrežím svätého Cyrila a Metoda. Bez jeho snaženia a každodennej starostlivosti o čistotu by táto časť Prievidze určite nebola taká, aká je. Denno denne zbieral nečistoty a v zime dbal na bezpečnosť pre svojich spoluobčanov tým, že čistil chodníky. Miroslavovi Chrenkovi navrhli spoluobčania udeliť Prievidzského anjela za verejno – prospešnú činnosť a dlhoročnú prácu v oblasti ochrany a skrášľovania prírody.
Aktívna rodáčka so zmyslom pre tradície a ústretovosť pri ich zviditeľnení je bezpochyby pani Margita KOVÁČOVÁ. Sprevádza rodným mestom po pamätihodnostiach  turistov a mládež, takmer vždy oblečená v dobovom vlastnoručne ušitom meštianskom odeve s košíkom dobrôt. Okrem faktov veľmi zaujímavým spôsobom opisuje život v našom meste a okolí. Lásku k mestu preniesla aj na svoje vnučky, ktoré ju pri niektorých akciách sprevádzajú rovnako v dobovom oblečení zhotovenom jej rukami. Jeden jej meštiansky odev so zlatohlavom je umiestnený v obradnej sieni mesta Prievidza. Oblieka aj bábiky do meštianskeho odevu, ktoré si našli svoje čestné miesto aj u zberateľov v zahraničí. Aktívne  a ochotne sa zúčastňuje Dní otvorených dverí na mestskom úrade a každoročne reprezentuje mesto a región na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave. Už 14 rokov dokumentuje akcie, na ktorých sa  zúčastňuje pri zviditeľňovaní tradícií Prievidze.Pani Margita Kováčová získala ocenenie za udržiavanie a šírenie tradícií a zvykov mesta Prievidza a aktívny prínos pri zviditeľňovaní nášho mesta.
MUDr. Emíliu MEDLÍKOVÚ poznajú nielen obyvatelia mesta, ale aj pacienti bojnickej nemocnice, ktorí sa ocitli na Oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Jej citlivý prístup k ľuďom, pomoc v ťažkostiach, vysoko ľudský prístup, ocenili stovky jej pacientov. Doktorka Emília Medlíková je ocenená za dlhoročnú prácu v zdravotníctve a nežistnú starostlivosť o zdravie obyvateľov Prievidze.

Renáta Petrášová aktívne pracuje v službách mesta Prievidza viac ako 35 rokov. Venuje sa obradnej činnosti v rámci svojej profesijnej orientácie, ale aj osobnostne ako veľmi empatická, príjemná osoba pri komunikácii s obyvateľmi mesta v rôznych životných situáciách. Počas svojho pôsobenia na Mestskom úrade v Prievidzi prispela ku kultúre prejavu, hovoreného slova na rôznych mestských, kultúrnych, spoločenských podujatiach a obradnej činnosti. Spolupracuje s poslancami jednotlivých volených obvodov a usmerňuje poslancov pre obradnú činnosť. Dlhodobo pôsobila ako zapisovateľka komisie športu a voľno časových aktivít. Renáta PETRÁŠOVÁ prevzala Prievidzského anjela za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti občianskej obradovosti a prínos ku kultúre prejavu, hovoreného slova na rôznych mestských, kultúrnych, spoločenských podujatiach  a obradnej činnosti.
Vyučený elektrikár, stolár, rezbár, živnostník, v súčasnosti pracovník technického úseku Správy majetku mesta Prievidza Ladislav POLERECKÝ sa zaradil medzi významné osobnosti mesta ako ľudový umelecký rezbár a autor mnohých obrazov starej Prievidze a Necpál. Mnohé z jeho diel získali na výnimočnosti ojedinelou úpravou - údením. Zameriava sa hlavne na historické objekty a málo známe sochy, ktoré sa snaží podľa pôvodných fotografií zachovať vo svojich rezbárskych dielach. Je účastníkom všetkých ročníkov Sympózia sochárov v Prievidzi a autor desiatich sôch nadrozmernej veľkosti v prievidzskom Lesoparku. Ku cti mu slúži aj doterajšie 108-násobné darovanie krvi. V auguste 2017 mu bolo udelené vyznamenanie vojnového veterána za účasť na misii na Balkáne. Ladislav POLERECKÝ bol ocenený za aktívnu činnosť v oblasti ľudového rezbárstva.

Rodák z Prievidze RNDr. Ján SEDLÁK, DrSc., je vedúcim vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Pôsobí v oblasti výskumu rakoviny. Od roku 1982 pracuje v oblasti onkologického výskumu so zameraním na molekulárne markery - znaky a bunkové signálne dráhy v rôznych funkciách. Absolvoval mnohé študijné pobyty vo Veľkej Británii, Rakúsku, či Švédsku. Je autorom alebo spoluautorom 125 pôvodných vedeckých publikácií a 2 kapitol v monografiách, ktoré boli 997 – krát citované. Okrem toho je aktívny vo viacerých smeroch ako zodpovedný riešiteľ alebo zástupca vedúceho viacerých domácich projektov a riešiteľ zahraničných projektov, ale aj člen medzinárodných vedeckých spoločností . Okrem svojej vedeckej činnosti je členom Správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny. Doktor Sedlák, získal Prievidzského anjela za aktívnu odbornú a vedeckú činnosť v oblasti onkológie a nádorovej terapie.

MUDr. Štefan SVITOK pracoval dlhé roky v Nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach ako lekár na Oddelení ansteziológie a intenzívnej medicíny a ako vedúci lekár Rýchlej zdravotnej pomoci. Jeho profesionalitu a pomoc ocenili najmä tí, ktorí boli postihnutí rôznymi neštastiami v bani, či pri tragédii vo Vojenskom opravárenskom podniku v Novákoch. Doktor Štefan Svitok prevzal ocenenie za dlhoročné zásluhy v zdravotníctve a pomoc počas najväčších záchranných akcií na hornej Nitre.
Mgr. Jana SÝKOROVÁ štatutárka Materského centra Slniečko, pôvodne vyštudovaná učiteľka, sa už 10 rokov venuje Materskému centru Slniečko. Pomáha detičkám začleniť sa do kolektívu, učí ich tancovať a spievať, pomáha s motorikou detí, rozvíja ich pomocou montesorri pedagogiky a venuje im naplno svoj čas. Pomáha matkám pred nástupom do práce alebo radou v rôznych životných situáciách. Angažuje sa aj v mimoškolských aktivitách detí. Každoročne organizuje podujatie Míľa pre mamu ako poctu všetkým matkám. V rámci svojej profesie sa venuje aj azylovým domov, pomoci sociálne slabším a hendikepovaným a tiež právam žien. Jana Sýkorová bola ocenená za dlhoročnú činnosť a systematickú prácu v Materskom centre Slniečko.
Pôvodne miešaný spevokol prievidzských učiteľov ROZKVET oslávil v roku 2017 svoje 50. jubileum. Za toto obdobie sa v ňom vystriedalo mnoho desiatok spevákov a viacero dirigentov. V ostatných rokoch pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Ing. Jána Glosa zbor dosiahol niekoľko pozoruhodných úspechov doma i v zahraničí. V r. 1991 zbor postúpil do kvalitatívne najvyššej „A“ kategórie a zaradil sa medzi špičkové amatérske zborové telesá na Slovensku. Interpretačné umenie Rozkvetu mali možnosť počuť a obdivovať milovníci zborového spevu v Rakúsku, Belgicku, Švédsku, Estónsku, Slovinsku, Nemecku či v Čechách. Je to jediné zborové teleso svojho druhu v meste Prievidza, ktoré je činné nepretržite 50rokov. Spevácky zbor Rozkvet si odniesol Prievidzského anjela za osobitný prínos pri rozvoji zborového spevu,  šírenie dobrého mena mesta na Slovensku i v zahraničí, úspešnú 50 ročnú systematickú aktívnu  činnosť a obohatenie kultúrneho života Prievidze. Cenu prevzali dlhoročná členka a  korepetítorka Eva Hajnovičová – Balagová a organizačná vedúca zboru Ing. Eva Višňovská.

Svätá Lujza, nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti: zdravotnej starostlivosti , pracuje tam ambulancia všeobecného lekára, prevádzkuje mobilný hospic, poskytuje sociálne služby a obyvatelia využívajú aj jej požičovňu zdravotných pomôcok. Cieľom Centra paliatívnej starostlivosti je pomoc pacientom v domácom prostredí, ktorí trpia bolesťou z dôvodu onkologického ochorenia. Pomoc sa poskytuje ako ošetrovanie chorých v domácom prostredí v kruhu rodiny. Aby sa rodina mohla dobre postarať, potrebuje zdravotnícke pomôcky, ktoré im ako centrum poskytuje. Starostlivosť v domácom prostredí zahŕňa aj neustálu pomoc a podporu zo strany zdravotnej sestry a lekára. SVÄTÁ LUJZA – nezisková organizácia – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí. Cenu prevzala MUDr. Emília Vlčková.

Tibor TULÍK je dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou zápolení niekoľkých generácií basketbalového družstva Prievidze. Tiež sa zaslúžil o spestrenie kultúrneho a spoločenského života „Bôbarov“. Ak niekoho možno nazvať „Chlapom do voza aj do koča“, je to práve on. Veľa jeho kolegov z bývalých Banských stavieb – jeho zamestnávateľa, ako aj množstvo mladých ľudí, fanúšikov basketbalu, v súčasnosti, tiež dôchodcov denného centra oceňuje jeho aktivity v oblasti športu, spoločenského života i občianskej obradovosti. Tibor TULÍK bol ocenený za celoživotný prínos pre rozvoj basketbalu v Prievidzi a aktívnu účasť na rozvoji kultúry a reprezentácii Prievidze so speváckou skupinou Jass.
Od roku 1961 dlhoročný aktívny hráč, funkcionár a tréner volejbalu v Prievidzi Jozef Ugróczy začal pracovať ako tajomník Telovýchovnej jednoty a  ako vedľajší tréner. Postupne viedol družstvá žiačok, dorasteniek a žien, od roku 1973 družstvá dorastencov, kadetov a mužov. V roku 1975 s družstvom žiakov dosiahol titul majstra Slovenska a v roku 1979 tento titul získal s družstvom kadetov. Od roku 1967 bol predsedom Okresného volejbalového zväzu v Prievidzi a vďaka nemu sa organizovali volejbalové súťaže vo všetkých kategóriách v našom okrese. Je stále činný v oblasti práce s mládežou a v organizačnej činnosti. Jozef Ugróczy prevzal ocenenie za osobitný prínos k rozvoju volejbalu   a dlhoročnú trénerskú, funkcionársku a organizátorskú prácu v oblasti športu, osobitne volejbalu v meste Prievidza.

Emil Vaňo pracoval ako železničiar vo viacerých funkciách, najdlhšie ako výpravca vlakov a náčelník stanice. Jeho povolanie sa mu stalo aj koníčkom a v Klube Bôbarov, ktorého je členom, sa zameriava na históriu železničnej dopravy. Podieľal sa na vydaní publikácie 100 rokov železnice na hornej Nitre. V mladosti pôsobil v divadelno-estrádnej skupine RÚM – Radosť - Úsmev – Mladosť, kde vystupoval ako sólový spevák aj tanečník. V súčasnosti je aktívnym členom Denného centra v Necpaloch a pôsobí v speváckej skupine Dúbrava. Je predsedom kontrolnej komisie v Klube Bôbarov. Bol jedným zo spoluautorov publikácie Pamätnice obce Necpaly nad Nitrou a dodnes je nevyčerpateľnou studnicou spomienok na život v rodnej obci. Emil VAŇO prevzal Prievidzského anjela za zásluhy na zachovaní histórie a kultúrnych hodnôt rodných Necpál.
Komisia na udeľovanie ocenení mesta Prievidza a posudzovanie  návrhov  historických označení odporučila aj udelenie Ceny mesta In memoriam pre MUDr. Antona Sonogu, ktorú Mestské zastupiteľstvo jednohlasne schválilo na svojom zasadnutí 30. apríla 2018.
MUDr. Anton Sonoga žil v Prievidzi a ako lekár tu pôsobil v rokoch 1964 až 1979 a potom v rokoch 1988 až 1999 . Zaslúžil sa najmä o zamedzenie šírenia tuberkulózy, liečil pacientov s pľúcnymi a respiračnými ochoreniami, venoval sa pacientom aj s netuberkolóznymi a alergologickými ochoreniami. Ako lekár sa staral o prievidzských basketbalistov v čase ich najväčšej slávy, keď získali titul majstra. Ako lekár pôsobil pri prievidzských basketbalistoch od roku 1989 do roku 1998.
CENA MESTA MUDr. Antonovi Sonogovi in memoriam bola udelená zmysle § 25 Štatútu mesta za dlhoročnú medicínsku prax, osobitný prínos a pomoc v oblasti pľúcneho lekárstva a starostlivosť o zdravie obyvateľov mesta Prievidza,
CENU prevezme syn Martin Sonoga.

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/http://www.lehotapodvtacnikom.sk/www.hbp.skwww.integruj.sk digi2