RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

V máji to nebude

V máji to nebude

Prvá informácia o výstavbe obchodného centra v Handlovej na Morovnianskom sídlisku odznela v máji roku 2016.  Uplynuli 3  roky a investor doteraz nepožiadal mesto o stavebné povolenie.

Sú tieňmi svojich majiteľov

Sú tieňmi svojich majiteľov

Druhú aprílovú sobotu sa na Námestí baníkov v Handlovej stretlo 72 psíkov. Porote sa okrem domácich štvornohých kamarátov prišli predviesť aj psíkovia z blízkeho okolia a dokonca aj zo susedných Čiech.

Vysadili kus lesa

Vysadili kus lesa

Sto nových malých smrečkov rastie od soboty 13.apríla na rúbanisku v Remate. Spolu s lesákmi ich zasadili dobrí ľudia.

Upratať nestačí

Upratať nestačí

Keď je niekto fajčiar, je to jeho osobná vec. Ale iba do chvíle, kým nemá tento zlozvyk negatívny dopad na ostatných a tiež na životné prostredie.

MBK Handlová sa nevzdáva.

MBK Handlová sa nevzdáva.

Mestský basketbalový klub Handlová sa nevzdáva, vyrovnal na 2:2.

Udelia Cenu mesta Prievidza

Udelia Cenu mesta Prievidza

Opernej speváčke Anne Kajabovej – Peňáškovej udelia Cenu mesta Prievidza in memoriam. Rozhodli o tom prievidzskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí metského zastupiteľstva 17. apríla.

Podzemné kontajnery v prevádzke

Podzemné kontajnery v prevádzke

V centre Prievidze spustili  do prevádzky podzemné kontajnery na triedený a komunálny odpad. Okresné mesto sa týmto krokom zaradilo medzi prvé slovenské mestá, kde takýto systém funguje. Investícia za zhruba 700 000 Eur zefektívni  zber odpadu a zlepší životné prostredie.

Beh oslobodenia mesta Handlová 2019

Beh oslobodenia mesta Handlová 2019

Beh oslobodenia mesta Handlová má 36 rokov.

Nebezpečný úsek

Nebezpečný úsek

Na štátnej ceste z Handlovej do Žiaru nad Hronom, kúsok nad Novou Lehotou, je strhnutá krajnica so zvodidlami. Príčinou je dopravná nehoda z 2.apríla. Úsek je prejazdný, ale nebezpečný hlavne pre nákladné autá.

Odovzdali ďalšie nájomné byty

Odovzdali ďalšie nájomné byty

V Prievidzi našlo bývanie 24 prevažne mladých rodín. Nový 2 x 12 bytový dom na Gazdovskej ulici odovzdali do užívania predstavitelia mesta a zástupcovia stavebníka 12. apríla. Je to v poradí už piaty nájomný dom, ktorý vyrástol v priebehu posledných rokov v mestskej časti Necpaly.

 • V máji to nebude

  V máji to nebude

  štvrtok, 18. apríl 2019, 10:58
 • Sú tieňmi svojich majiteľov

  Sú tieňmi svojich majiteľov

  štvrtok, 18. apríl 2019, 10:54
 • Vysadili kus lesa

  Vysadili kus lesa

  štvrtok, 18. apríl 2019, 10:15
 • Upratať nestačí

  Upratať nestačí

  streda, 17. apríl 2019, 12:52
 • MBK Handlová sa nevzdáva.

  MBK Handlová sa nevzdáva.

  streda, 17. apríl 2019, 10:12
 • Udelia Cenu mesta Prievidza

  Udelia Cenu mesta Prievidza

  streda, 17. apríl 2019, 09:17
 • Podzemné kontajnery v prevádzke

  Podzemné kontajnery v prevádzke

  streda, 17. apríl 2019, 08:21
 • Beh oslobodenia mesta Handlová 2019

  Beh oslobodenia mesta Handlová 2019

  streda, 17. apríl 2019, 07:12
 • Nebezpečný úsek

  Nebezpečný úsek

  utorok, 16. apríl 2019, 12:49
 • Odovzdali ďalšie nájomné byty

  Odovzdali ďalšie nájomné byty

  utorok, 16. apríl 2019, 10:47

Prvýkrát naživo

MsZ Ha nazivoMestské zastupiteľstvo v Handlovej v utorok 29.januára malo dve prvenstvá. Bolo prvé v novom volebnom období a bolo zároveň prvým rokovaním, ktoré mohli ľudia sledovať online na kanáli YouTube.

Na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 za členov Správnej rady Senior centrum Handlová, n.o. boli schválení Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Rudolf Podoba, poslanec MsZ mesta Handlová, PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. Do dozornej rady boli schválení Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, Ing. Vladimír Buzalka a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ. V Správnej rade Jazmín n.o. boli ustanovení Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta a poslanci MsZ Danica Baranovičová, Lina Gregor, Dušan Klas, Marcela Šimonová. Za nových zástupcov v Dozornej rade Jazmín n.o. boli schválení: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, Bc. Alžbeta Orthová, poslankyňa MsZ mesta Handlová a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ. Poslanci zvolili Správnu radu ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 2019-2023 v zložení: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ Handlová Mgr. Tomáš Arvay, Jaroslav Daubner, Ing. Blažej Litva a Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ. Do Dozornej rady ASTERION, n. o. na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 boli schválení: Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ a Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu MsÚ. Do Správnej rady spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. bol za mesto delegovaný ako člen Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ. Obecná školská rada je orgán školskej samosprávy a jej zriaďovanie, pôsobnosť a úlohy sú stanovené zákonom č. 596/2003 Z. z. Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území mesta a dvaja delegovaní zástupcovia mesta. Poslanci schválili delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady v Handlovej na funkčné obdobie 2019-2023 Jaroslava Daubnera a Mgr. Jozefa Juríčeka.

Zoznam stálych komisií pri MsZ mesta Handlová a ich členov volebné obdobie 2018-2022 (uvádzame bez titulov) Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov: predseda Ján Spevár, členovia: Danica Baranovičová, Ivana Hromádková, Iveta Jurkovičová, Vladimír Buzalka, Celestín Černák, Ivan Gašparovič, Miroslav Gešvantner, Monika Holeinová, Jozef Maďar, Jarmila Podobová, Janka Rybáriková, Stanislav Sklenka, zapisovateľky: Marta Kollárová, Simona Mihalusová. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, predseda Arpád Koszta, Lina Gregor, Blažej Litva, Radoslav Ciglan, Michal Hoos, Patrik Juríček, Dušan Klas, Ivan Makovinský, Radko Marget, Juraj Medera, Rastislav Nemec, Kristián Riška, Deana Šťupáková, zapisovateľ: Vladimír Holúbek. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku: predsedníčka Alžbeta Orthová, členovia: Lucia Jonásová, Jozef Stopka, Erika Budovičová, Alica Buzalková, Peter Dudáš, Iveta Hlobíková, Viera Mrázová, Emília Nyitraiová, Milan Pepich, Mária Róžová, Milan Sýkora, Jozef Šafárik, zapisovateľka: Zuzana Šaláteková Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou: predsedníčka Danica Baranovičová, členovia: Jozef Juríček, Marcela Šimonová, Monika Galbavá, Stanislav Ivanič, Ingrida Jašková Janáková, Mária Maňáková, Anna Neubauerová, Branislav Ondruška, Eva Paráková, Darina Plavcová, Vlasta Reisová, Jana Valúchová, zapsiovatľka: Jaroslava Maslíková. Komisia športu: predseda: Martin Uríček, členovia: Tomáš Arvay, Jozef Juríček, Eduard Straka, Ivana Benkeová, Ján Beránek, Ľubomír Blaho, Milan Geleta, Andrej Harák, Peter Košičár, Mária Kotríková, Marek Radovský, zapisovateľka: Paulína Deliová. Komisia kultúry a cestovného ruchu: predseda Tomáš Arvay, členovia: Lina Gregor, Róbert Burgan, Paulína Deliová, Michal Hertlík, Vladislav Horváth, Adam Jakubík, Jozef Javúrek, Vladimír Krč, Ingrid Marková, Jana Paulínyová, Jozef Pavelka, Jarmila Žišková, zapisovateľ: Martin Podoba. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (zvolená na ustanovujúcom MsZ 10. 12. 2018). predseda: Jaroslav Daubner, Lina Gregor, Dušan Klas, Arpád Koszta, Alžbeta Orthová, Eduard Straka, zapisovateľka: Jana Grenčíková

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/http://www.lehotapodvtacnikom.sk/www.hbp.skwww.integruj.sk digi2