RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Zámok má galerijný okruh

Zámok má galerijný okruh

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice postupne mení svoju expozíciu. Súčasťou prehliadky je už aj Huňadyho sála, priľahlé klubovne a stĺpová sieň.

Skládka alebo cesta?

Skládka alebo cesta?

Tzv. Suchý jarok v dubnickej časti Bojníc sa stáva skládkou stavebného odpadu. Tvrdia to obyvatelia priľahlých nehnuteľností, ktorí sa sťažujú na hlučnosť a prašnosť, ale i na znečisťovanie životného prostredia.

Komisiu zmenili

Komisiu zmenili

Komisia pre uplatňovanie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi bude mať sedem členov namiesto doterajších piatich. Rozhodli o tom prievidzskí poslanci na mimoriadnom zasadnutí 18. februára.

Očarila ju vlna

Očarila ju vlna

Kežmarčanka Zlaťa Scherfel je mladá žena, ktorá sa naplno oddala plsteniu. V portréte Kežmarskej televízie priblížime nielen samotný  popis danej práce, vzťah k obyčajnej vlne  ale tiež  nahliadneme i do súkromia remeselníčky.

Kde končí odevný odpad?

Kde končí odevný odpad?

V Handlovej je umiestnených 12 kontajnerov na staré šatstvo a textílie. Niekedy sa stane, že sú kontajnery preplnené a obyvatelia mesta hádžu oblečenie vedľa nich. Kto má služby spojené s týmto druhom odpadu na starosti a ako to celé funguje, sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Najlepšie je volať mestskú políciu

Najlepšie je volať mestskú políciu

Pre činnosť prievidzskej mestskej polície sú výraznou pomocou samotní obyvatelia mesta. Počas roka prijme od nich niekoľko tisíc oznámení, z ktorých je viac ako 80% oprávnených. Riešiť a objasniť priestupky pomáhajú najmä včasné podnety od obyvateľov.

Parkovanie na Zapotôčkoch chcú riešiť

Parkovanie na Zapotôčkoch chcú riešiť

Dlhodobým problémom Prievidze je parkovanie na sídlisku Zapotôčky- Nové Mesto. Preplnená je najmä Rázusová ulica a to aj napriek tomu, že na Urbánkovej ulici je v prevádzke  nové parkovisko  s kapacitou takmer 100 miest. Radnica preto hľadá riešenia, ako súčasný stav zmeniť.

Postavia nový pavilón slonov

Postavia nový pavilón slonov

Na zelenej lúke v centrálnej časti Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach má za 12 mesiacov vyrásť  nový pavilón slonov. Jeho základný kameň poklepali spoločne minister financií a minister životného prostredia 14.februára. Slonice Maja a Gula  dostanú  nové bývanie.

Veľké ciele – veľké výsledky

Veľké ciele – veľké výsledky

Malé ciele – malé výsledky, veľké ciele – veľké výsledky. Takto to vidí trenčiansky župan Jaroslav Baška. Možno aj preto je TSK medzi župami lídrom v mnohých oblastiach.

Filmový kabinet deťom

Filmový kabinet deťom

Asociácia slovenských filmových klubov predstavila počas Medzinárodného festivalu filmových klubov Febiofest v roku 2014 projekt Filmový kabinet deťom . Mimoriadna návštevnosť a pozitívne ohlasy zo strany detí aj pedagógov boli inšpiráciou na vytvorenie samostatného výchovno-vzdelávacieho projektu. Minulý týždeň sa jeho súčasťou stali aj handlovské deti.

 • Zámok má galerijný okruh

  Zámok má galerijný okruh

  utorok, 19. február 2019, 12:07
 • Skládka alebo cesta?

  Skládka alebo cesta?

  utorok, 19. február 2019, 12:05
 • Komisiu zmenili

  Komisiu zmenili

  pondelok, 18. február 2019, 12:56
 • Očarila ju vlna

  Očarila ju vlna

  pondelok, 18. február 2019, 09:51
 • Kde končí odevný odpad?

  Kde končí odevný odpad?

  piatok, 15. február 2019, 12:30
 • Najlepšie je volať mestskú políciu

  Najlepšie je volať mestskú políciu

  piatok, 15. február 2019, 09:34
 • Parkovanie na Zapotôčkoch chcú riešiť

  Parkovanie na Zapotôčkoch chcú riešiť

  piatok, 15. február 2019, 09:33
 • Postavia nový pavilón slonov

  Postavia nový pavilón slonov

  piatok, 15. február 2019, 09:32
 • Veľké ciele – veľké výsledky

  Veľké ciele – veľké výsledky

  štvrtok, 14. február 2019, 13:18
 • Filmový kabinet deťom

  Filmový kabinet deťom

  štvrtok, 14. február 2019, 13:06

Prvýkrát naživo

MsZ Ha nazivoMestské zastupiteľstvo v Handlovej v utorok 29.januára malo dve prvenstvá. Bolo prvé v novom volebnom období a bolo zároveň prvým rokovaním, ktoré mohli ľudia sledovať online na kanáli YouTube.

Na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 za členov Správnej rady Senior centrum Handlová, n.o. boli schválení Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta, Ing. Rudolf Podoba, poslanec MsZ mesta Handlová, PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho oddelenia MsÚ. Do dozornej rady boli schválení Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, Ing. Vladimír Buzalka a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ. V Správnej rade Jazmín n.o. boli ustanovení Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta a poslanci MsZ Danica Baranovičová, Lina Gregor, Dušan Klas, Marcela Šimonová. Za nových zástupcov v Dozornej rade Jazmín n.o. boli schválení: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, Bc. Alžbeta Orthová, poslankyňa MsZ mesta Handlová a Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ. Poslanci zvolili Správnu radu ASTERION, n.o. na funkčné obdobie rokov 2019-2023 v zložení: Ing. Radoslav Iždinský, zástupca primátorky mesta, poslanci MsZ Handlová Mgr. Tomáš Arvay, Jaroslav Daubner, Ing. Blažej Litva a Ing. Tibor Kolorédy, prednosta MsÚ. Do Dozornej rady ASTERION, n. o. na funkčné obdobie rokov 2019 -2023 boli schválení: Ing. Iveta Jurkovičová, poslankyňa MsZ mesta Handlová, Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického oddelenia MsÚ a Mgr. Jana Paulínyová, odd. komunikácie a marketingu MsÚ. Do Správnej rady spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. bol za mesto delegovaný ako člen Ing. Peter Mendel, vedúci ekonomického odd. MsÚ. Obecná školská rada je orgán školskej samosprávy a jej zriaďovanie, pôsobnosť a úlohy sú stanovené zákonom č. 596/2003 Z. z. Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území mesta a dvaja delegovaní zástupcovia mesta. Poslanci schválili delegovanie zástupcov mesta do Obecnej školskej rady v Handlovej na funkčné obdobie 2019-2023 Jaroslava Daubnera a Mgr. Jozefa Juríčeka.

Zoznam stálych komisií pri MsZ mesta Handlová a ich členov volebné obdobie 2018-2022 (uvádzame bez titulov) Komisia ekonomická, správy majetku mesta a mestských projektov: predseda Ján Spevár, členovia: Danica Baranovičová, Ivana Hromádková, Iveta Jurkovičová, Vladimír Buzalka, Celestín Černák, Ivan Gašparovič, Miroslav Gešvantner, Monika Holeinová, Jozef Maďar, Jarmila Podobová, Janka Rybáriková, Stanislav Sklenka, zapisovateľky: Marta Kollárová, Simona Mihalusová. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy, predseda Arpád Koszta, Lina Gregor, Blažej Litva, Radoslav Ciglan, Michal Hoos, Patrik Juríček, Dušan Klas, Ivan Makovinský, Radko Marget, Juraj Medera, Rastislav Nemec, Kristián Riška, Deana Šťupáková, zapisovateľ: Vladimír Holúbek. Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku: predsedníčka Alžbeta Orthová, členovia: Lucia Jonásová, Jozef Stopka, Erika Budovičová, Alica Buzalková, Peter Dudáš, Iveta Hlobíková, Viera Mrázová, Emília Nyitraiová, Milan Pepich, Mária Róžová, Milan Sýkora, Jozef Šafárik, zapisovateľka: Zuzana Šaláteková Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou: predsedníčka Danica Baranovičová, členovia: Jozef Juríček, Marcela Šimonová, Monika Galbavá, Stanislav Ivanič, Ingrida Jašková Janáková, Mária Maňáková, Anna Neubauerová, Branislav Ondruška, Eva Paráková, Darina Plavcová, Vlasta Reisová, Jana Valúchová, zapsiovatľka: Jaroslava Maslíková. Komisia športu: predseda: Martin Uríček, členovia: Tomáš Arvay, Jozef Juríček, Eduard Straka, Ivana Benkeová, Ján Beránek, Ľubomír Blaho, Milan Geleta, Andrej Harák, Peter Košičár, Mária Kotríková, Marek Radovský, zapisovateľka: Paulína Deliová. Komisia kultúry a cestovného ruchu: predseda Tomáš Arvay, členovia: Lina Gregor, Róbert Burgan, Paulína Deliová, Michal Hertlík, Vladislav Horváth, Adam Jakubík, Jozef Javúrek, Vladimír Krč, Ingrid Marková, Jana Paulínyová, Jozef Pavelka, Jarmila Žišková, zapisovateľ: Martin Podoba. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (zvolená na ustanovujúcom MsZ 10. 12. 2018). predseda: Jaroslav Daubner, Lina Gregor, Dušan Klas, Arpád Koszta, Alžbeta Orthová, Eduard Straka, zapisovateľka: Jana Grenčíková

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/http://www.lehotapodvtacnikom.sk/www.hbp.skwww.integruj.sk digi2